Meny Stäng

Förvaltning och juridik

Utbilda dig under året inom förvaltning och juridik för offentlig sektor! Läs mer om SIPUs utbildningar för dig som arbetar med förvaltning och juridik.

Förvaltning och juridik

 • Person i korridor ler och håller i papper

  Har du rätt metodstöd för att ta myndighetsbeslut i frågor rörande offentlighet och sekretess? Gå igenom tolkning, gränsdragning, aktuella rättsfall och tillämpning av OSL under denna utbildning.

  10 800 kr exkl. moms
 • Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

  8 900 kr exkl. moms
 • Få ökad kunskap om hur du kan förstå och ställa juridiska krav i verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd.

  8 900 kr exkl. moms
 • En fördjupningsutbildning om mer komplexa situationer som kan uppstå under sammanträden. Regler kring propositionsordning, vad gäller för digital dokumentation och webbsändning, lär dig utforma korrekta tjänsteskrivelser samt ta del av praktiska mallar för ärendehantering.

  6 900 kr exkl. moms
 • Fyra trätärningar med bokstäverna G D P R

  Få en introduktion till GDPR och skaffa dig goda grundkunskaper som du därefter kan bygga på utifrån din yrkesroll.

  1 995 kr exkl. moms
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms
 • Bild från ovan på en hand som skriver på laptop och håller en kopp kaffe i den andra handen

  Lär dig hur kommunallagen påverkar dig som tjänsteman eller som förtroendevald i Sveriges kommuner och regioner. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av kommunallagen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Ledare som samtalar och utvecklas med sina medarbetare

  Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av förvaltningslagen.

  1 950 kr exkl. moms
 • En grundgenomgång av juridiken som styr nämndadministrationen – vad gäller egentligen beträffande sammanträden, protokoll, offentlighetsprincipen, sekretessreglerna och ärendehantering? Dessutom: hur kan du arbeta som stöd till ordföranden och hur ska rollfördelningen se ut mellan tjänstemän och politiker?