Meny Stäng

Diarieföring – en introduktion

Varaktighet: 1 dag

Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare eller registratorns ersättare behöver mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar diarieföringen.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Även om du inte har diarieföring som huvudsyssla är det viktigt att du har mycket god kunskap om de arbetsmoment och den lagstiftning som påverkar diarieföringen inom offentlig förvaltning, då är Diarieföring – en introduktion den perfekta utbildningen för dig.

Under en intensiv utbildningsdag får du en ordentlig genomgång av de regelverk och arbetsprocesser som styr registrators arbete. För dig som hoppar in som ersättare för en registrator, är nämndsekreterare, handläggare eller chef över registraturen – detta är möjligheten att lära dig allt du behöver veta om de allra viktigaste delarna i en registrators arbete.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen Diarieföring – en introduktion:

 • Få koll på regelverket och de arbetsmoment som utgör grund för diarieföringen i offentlig förvaltning
 • Stöd för verksamheten, ledning, handläggare och allmänheten – lär dig hur diariet verkar
 • Lär dig hur man bör diarieföra och avsluta ärenden och händelser, samt vad som gäller vid arkivering och förvaring av handlingar

Målgrupp: Du som inte dagligen arbetar med diarieföring, t.ex. som registratorns ersättare, nämndsekreterare, handläggare eller som chef för registraturen.

En liknande introduktionskurs inom arkivområdet Arkivering – en introduktion finns här.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

 • Ärendehanteringsprocessen (diarieprocessen) - översikt över processens olika delar
 • Varför ska vi diarieföra?
 • Stödja verksamheten: vad gör diariet för verksamheten?
 • Stöd till ledning, handläggare och allmänhet
 • Offentlighetsprincipen
 • Fånga dokumentation: posthantering (post i olika former), expediering, interna handlingar
 • Diarieföra ärenden och händelser: göra urval, alternativ till diarieföringen, vilka uppgifter behövs i diariet?
 • Avslut av ärenden: aktrensning, återöppning av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingar
Jan_Appelquist Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringsutbildningarna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringsutbildningar för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se