Meny Stäng

Praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor (digitalt klassrum)

Utbildningen praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor ger dig alla förutsättningar för att lyckas i rollen som utredare

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Att jobba med praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor innefattar en rad komplexa uppgifter och beslut som måste fattas. Det finns det en utmaning i hur en uppdragsbeskrivning ska tolkas för att skapa en tydlig avgränsning och samstämmighet mellan dig som utredare och uppdragsgivaren.

Utredningsmetodik och rollen som utredare
Praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor, går igenom fördelar och nackdelar med olika metodval. Vi belyser fallgroparna du ska undvika och ger dig tips på hur du säkerställer att din utredning som svarar upp till de förväntningar och krav som uppdragsgivaren ställer. Du får ta del av en god struktur och tydliga rutiner för ditt utredningsarbete. Målet är att du ska få verktygen för att kunna ta nästa steg och utvecklas i din roll som utredare. Kursen är grundläggande. 

Tid:

Dag 1  kl. 09.30 – 16.00
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00.

Målgrupp: Kursen vänder sig till utredare, handläggare, sekreterare, m.fl. Du som önskar uppdatera dig på grunderna i praktiskt utredningsarbete har även stor nytta av utbildningen.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

 

Verktygen du behöver för tydliga, avgränsade och effektiva utredningar

Vad innebär det att vara utredare?

 • Vad skiljer utredande från andra verksamheter?
 • Vilka utgångspunkter har utredande arbete?
 • Vad kännetecknar en god utredning?

Inledningen av en utredningsprocess

 • Särskilda utmaningar att utreda i politiska organisationer
 • Uppdragsdialogen
 • Vad är utredningens syfte och fråga?

Att planera ditt utredningsarbete

 • Vad ska du tänka på när du prioriterar?
 • Vad och när bör du kommunicera i en pågående utredning?
 • Vanliga misstag under utredningsarbetet och hur du undviker dessa

När du arbetar med utredningen

 • För- och nackdelar med olika metorder
 • Vad bör du tänka på när du samlar in material?
 • När är du färdig?

Slutfasen av utredningen

 • Analyser och slutsatser - hur gör man?
 • Att skriva slutsatser och rekommendationer
 • Hur kvalitetssäkrar du din utredning?

Lite om rapportstruktur och formalia

 • Tips om struktur, rubriker och disposition
 • Hur presenterar du resultatet på bästa sätt?
Robin Travis är doktor i statsvetenskap och har som chef, utredare och konsult mångårig erfarenhet av större och mindre utredningar i olika kontexter. Han har tidigare varit anställd på Statskontoret och på utredningstjänsten i Sveriges riksdag och är numera enhetschef på Riksrevisionen. Dessa professionella utredarorganisationer verkar i politiska och mediala miljöer som kännetecknas av högt tempo och stora krav på kvalitet och integritet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se