Meny Stäng

Offentlighets- och sekretesslagen (webbutbildning)

Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Offentlighets- och sekretesslagen, lagstiftningen som styr Sverige

Offentlighets- och sekretesslagen SIPUs olika webbkurser är perfekta för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.Utbilda dig på dina villkor – när och var du vill med pauser och repetitionFlexibelt upplägg – skapa ett kurspaket eller kombinera med workshops. Testa kunskaperna genom övningar och få ett diplom efter avslutad  kurs

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Kursen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Utbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Målgrupp: Tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning samt andra som vill lära sig grunderna om lagstiftningen och regelverken.

Fler webbutbildningar hittar du här.

Fler utbildningar inom juridik hittar du här.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighetsprincipen är central  i den svenska rättsordningen och något vi ofta är stolta över i internationella jämförelser.

 • Handlingsoffentlighet som en del av offentlighetsprincipen
 • Hur förhåller sig handlingsoffentligheten till dataskyddsförordningen, GDPR?
 • Handling, allmän handling och upptagningar
 • När är en handling inkommen och när  är den upprättad?
 • Vad innebär sekretess? Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Hur går en sekretessprövning till? När gäller sekretess och hur länge? När gäller inte sekretess?
 • Diarieföring och sekretess
 • Hur handlägger du en begäran att få ut en allmän handling?
 • Maskning av sekretessbelagda uppgifter
 • Konsekvenser vid felaktigt utlämnande
 • Praktiska tips kring maskering  och massuttag
Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.