Meny Stäng

Offentlighets- och sekretesslagen

Varaktighet: Halv dag

Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lär dig grunderna i offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Utbilda dig på dina villkor – när och var du vill med pauser och repetition.

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Under webbutbildningen i offentlighets- och sekretesslagen får du ta del av korta inspelade föreläsningar och även texter och frågor så att du kan testa dina nya kunskaper. Utbildningen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i 3 månader.

Läs om SIPUs pedagogiska format webbutbildningar hittar du här.

Målgrupp: Du som arbetar som tjänsteman eller politiker i offentlig förvaltning eller som i någon annan roll vill lära dig grunderna om offentlighets- och sekretesslagen när det passar ditt schema bäst.

Fler utbildningar inom förvaltning och juridik hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighetsprincipen är central  i den svenska rättsordningen och något vi ofta är stolta över i internationella jämförelser.

 • Handlingsoffentlighet som en del av offentlighetsprincipen
 • Hur förhåller sig handlingsoffentligheten till dataskyddsförordningen, GDPR?
 • Handling, allmän handling och upptagningar
 • När är en handling inkommen och när  är den upprättad?
 • Vad innebär sekretess? Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Hur går en sekretessprövning till? När gäller sekretess och hur länge? När gäller inte sekretess?
 • Diarieföring och sekretess
 • Hur handlägger du en begäran att få ut en allmän handling?
 • Maskning av sekretessbelagda uppgifter
 • Konsekvenser vid felaktigt utlämnande
 • Praktiska tips kring maskering  och massuttag
Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se