Meny Stäng

Därför ska du gå utbildningen om hållbar upphandling  

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling.

Under utbildningsdagarna kommer vi att gå igenom upphandlingens olika delar och hur du får in hållbarhet på olika sätt genom hela processen. Det kommer vara allt ifrån hållbarhet i kategoriplaner, vad du behöver tänka på i förarbetet, hur du ställer proportionerliga krav samt hur du kan följa upp kraven. De som jag tror får mest nytta av utbildningen är de som har arbetat några år som upphandlare och vill ta nästa steg samt få känna en trygghet i hur man kan applicera hållbarhet genom olika typer av upphandlingar. Men du får även förståelse för hur du ska kunna projektleda din referensgrupp genom arbetet med att få in hållbarhetsperspektivet.

Vilka är de viktigaste aspekterna som kommer behandlas under utbildningsdagarna?

Det absolut viktigaste du kommer att få lära dig under utbildningen är hur du ska gå från att hållbarhet bara kommer in när det finns någon engagerande person, till att organisationen arbetar strategiskt och systematiskt att vara bidragande till att hållbarhetsmålen även kan nås genom upphandlingarna. För att nå dit kommer du får praktiska och handfasta verktyg som kommer att hjälpa dig i din vardag. Det gäller bland annat hur du identifierar vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i olika upphandlingar samt hur du kan arbeta med cirkulär ekonomi i upphandlingar.

Vilka är dina styrkor som utbildningsledare?

En av mina styrkor som utbildningsledare är min fleråriga erfarenhet av upphandlingsfrågorna. Både som upphandlare men även av att applicera hållbarhetsaspekterna i våra upphandlade affärer. Detta både i en praktisk vardag samt på en nationell strategisk nivå. Utöver det är jag pedagogiskt och kan förklara på ett sätt så att du får hjälp i din vardag.