Meny Stäng

Strandskydd – fördjupning

På utbildningen Strandskydd – fördjupning får du fördjupa dig i tillämpning av lagstiftningen som reglerar strandskyddet samt de dispensgrundande särskilda skälen. Utbildningen tar upp  gränsdragningar, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet, samt hur du hanterar strandskyddsärenden effektivt. Utbildningen är workshopbaserad där ditt eget bidrag  och deltagande är en viktig del.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Särskilda skäl och tillsyn

Ur programmet:

 • Gränsdragningar – vad är ianspråktaget och vad är obetydlig utökning?
 • Bedömning om en åtgärd är dispenspliktig eller inte
 • Prövningar för t.ex. bryggor, ersättningsbyggnader, komplementbyggnader
 • Underlag för att bedöma landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Planerade tillsynsåtgärder och händelsestyrd tillsyn

Strandsskydd – fördjupning

På utbildningen får du fördjupa dig i tillämpning av lagstiftningen som reglerar strandskyddet samt de dispensgrundande särskilda skälen. Utbildningen tar även upp vilka gränsdragningar som kan göras exempelvis gällande vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. Vi diskuterar även hur du på ett effektivt sätt hanterar strandskyddsärenden.

Utbildningen är workshopbaserad vilket innebär att ditt eget bidrag  och deltagande är en viktig del.

Ta chansen att diskutera svåra ärenden tillsammans med kollegor från andra delar av Sverige och med utbildningsledaren – under utbildningen varvas övningar, exempel och diskussioner kring rättsfall med föreläsningar.

Vem ska delta? Utbildningen vänder sig främst till dig som har arbetat ett par år med strandskyddsfrågor och vill fördjupa dina kunskaper.
För dig som är ny eller vill uppdatera dig på grunderna erbjuder vi utbildningen Strandsskydd – grund

Vill du gå både grundutbildningen och fördjupningsutbildningen i strandskydd?
SIPUs utbildning Strandskydd – grund hålls dagen innan fördjupningsutbildningen. Du kan välja att gå båda utbildningarna vid samma tillfälle och få 4000 kr rabatt. Ange rabattkod STRAND1 vid bokning till grundutbildningen, och rabattkod STRAND2 vid bokning till fördjupningsutbildningen.

Rabatten gäller enbart dessa utbildningar och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda utbildningarna vid samma tillfälle för att få rabatt.

Utbildningen bygger på övningar, exempel och diskussioner kring rättsfall

LAGSTIFTNINGEN

Prövningsinstanser och roller

 • Innanför strandskyddszonen eller inte?
 • Rättssäker hantering av ärenden
 • Betydelsen av platsbesök
 • Intresseavvägning mot strandskyddets syften och enskilda intressen
 • Kan området runt ett dike utgöra strandskyddat område?
 • Kort genomgång av fastighetsbildningslagen

SÄRSKILDA SKÄL

Gränsdragningar – vad är i anspråktaget?

 • Vad är en obetydlig utökning?
 • Hur bedömer du utökningens påverkan på växt och djurliv?
 • När bör man vara särskilt restriktiv?
 • Vilka villkor kan vara relevanta?
 • Aktuella rättsfall – hur kan fallen bedömas? Domstolens bedömning och ställningstaganden

Gränsdragningar – vad är avskiljande?

 • Aktuella rättsfall – domstolens bedömning och ställningstaganden

Gränsdragningar – vad måste placeras vid vattnet för sin funktion?

 • Exempel på prövningar gällande bastur, badflottar, bryggor, pirar och bodar med övernattningsmöjlighet
 • Hemfridszonen på land men ej i vatten
 • När blir åtgärder vid befintliga anläggningar och byggnader förbjudna?
 • Anmälan om vattenverksamhet och strandskyddet
 • Vilka villkor kan vara relevanta?

LIS – Landsbygdsutveckling

 • Dispensärenden och bedömning av LIS?
 • Kriterier för områden som är lämpliga för utvecklingen av landsbygden
 • Hur nära är anslutning till befintligt bostadshus?

TILLSYN

Hur brott beivras och åtgärder  för effektiv hantering av ärenden

Tillsynsåtgärder

 • Hur hanterar du händelsestyrd och kontrollerande tillsyn?
 • Hur arbetar du förebyggande och med planerade tillsynsåtgärder?
 • Vad är miljöbrott?
 • När ska åtgärden åtalsanmälas?

Väsentligt förändrade livsvillkor för växt- och djurarter

 • Hur bedömer du om en åtgärd är dispenspliktig eller inte?
 • Har ett brott begåtts?
 • Exempel på avgöranden – hur kan liknande fall bedömas?
Kristina Kvamme har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande och föreläser och håller workshops om hur strandskyddsbestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se