Meny Stäng
Röda båthus vid havet

6 900 kr exkl. moms

Nollställ

Strandskydd – grund

(4 kundrecensioner)

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens inom det komplicerade strandskyddsområdet. Syftet med utbildningen är att du ska få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av komplicerde strandskyddsärenden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få verktyg för en effektiv och korrekt handläggning inom dispensprövning och kommunal planering
 • Lär om dispensgrunder och aktuell praxis vid strandskyddsärenden.
 • Ta del av aktuell lagstiftning för korrekt hantering av komplexa strandskyddsärenden
 • Förbudets omfattning avseende
 • Lär dig hantera lagöverträdelser enligt gällande lagstiftning

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Strandskydd är komplext och syftar till att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt lyckas bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

I denna utbildning lär du dig om regler som gäller för strandskydd och vad som gäller vid dispens och förbud.

Utbildningen ger en grundläggande kompetens inom gällande regelverk för att du ska kunna arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Utbildningen ger dig konkreta råd för att tillämpa miljöbalkens regler och anslutande författningar på ett korrekt sätt. 

Du lär dig även var strandskydd gäller, aktörers roller och vad som gäller vid upphävande av strandskydd. För dig som har arbetat ett tag rekommenderar vi utbildningen Strandskydd – fördjupning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen så som strandskyddshandläggare, tillsynshandläggare, bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynskoordinator, jurist eller bygglovskoordinator.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 16:00

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här. Andra deltagare har även valt att gå utbildningen Strandskydd – fördjupning.

Följ oss gärna på LinkedIn.

4 recensioner av Strandskydd – grund

 1. Maria

  Fått ett bra upplägg till att handlägga strandskyddsärendena. Känner ett större mod att kräva in mer underlag och större säkerhet vid avslag

 2. Maria

  Fått ett bra upplägg till att handlägga strandskyddsärendena. Känner ett större mod att kräva in mer underlag och större säkerhet vid avslag

 3. Arvid

  Lärt mig hur man kan tänka kring t.ex. påverkan på växt- och djurliv samt om överträdelser.

 4. Arvid

  Lärt mig hur man kan tänka kring t.ex. påverkan på växt- och djurliv samt om överträdelser.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Strandskyddslagstiftningen – syften och bakgrund

 • Vilka syften bär upp lagstiftningen?
 • Vilka värden för natur­ och friluftsliv finns inom strandzonen?
 • Vilka ekosystemtjänster kopplas till strandskyddets syften?
 • Hur har lagstiftningen utvecklats?
 • Hur ser förutsättningarna ut idag?

Rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vem beslutar i olika ärenden?
 • Länsstyrelsebeslut om upphävande
 • Hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?
 • Artificiellt dike kontra vattendrag
 • Hur vet man vad normalt medelvattenstånd är?

Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet?

 • Hur avgöra om en åtgärd påverkar allemansrätten?
 • Vad innebär begreppet »väsentlig påverkan på djur­ och växtliv«?
 • Undantag – när behövs inte dispens? De areella näringarnas behov

Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?

Ta del av exempel och rättsfall

 • Likheter och skillnader mellan dispensprövning och upphävande i plan
 • Vad innebär begreppet ianspråktaget?
 • När är ett område väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • Kan behovet tillgodoses utanför området?
 • Vad är ett annat mycket angeläget intresse?
 • Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Fri passage

Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Den enskildes rätt att använda sin mark
 • Förenlighet med strandskyddets syften

Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 • Annan miljölagstiftning
 • Plan­ och bygglagen
 • Fastighetsbildningslagen

Tillsyn och lagöverträdelser

 • Hur beivras lagöverträdelser?
Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.