Meny Stäng
Rött slitet trähus i skogen

11 500 kr exkl. moms

27-28 september 2023, digitalt klassrum

Platser kvar

Nollställ

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde - grund

(6 kundrecensioner)

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig arbeta korrekt med tillsynsfrågor. Vi går igenom aktuella förändringar i lagstiftningen och ger dig konkret vägledning i hantering av komplexa ärenden som berör tillsynsärenden.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • En effektiv tillsynsprocess – från anmälan till rättelse
 • Lär dig grunderna för PBLs sanktionssystem
 • Så förebygger och hanterar du situationer med hot och våld i tillsynsarbetet
 • Överträdelser och avvikelser från beviljade beslut
 • Så beräknar du byggsanktionsavgifter

Från anmälan och platsbesök till föreläggande och utförd rättelse

Utbildningen ger dig en god förståelse för tillsynsprocessen och sanktioner i plan- och bygglagen. För att säkra rätt kunskaper om tillsyn och handläggning lär du dig att arbeta rättssäkert och effektivt med rätt juridisk kunskap. Därför får du även möjlighet att uppdatera dig på de mest intressanta fallen inom tillsyn från Mark- och miljödomstolen.

I arbetet med tillsyn förekommer det kontakter med personer som är upprörda och du får därför verktyg i effektiv konflikthantering. 

Du lär dig även hur organisatoriska, mänskliga och tekniska faktorer samverkar med varandra i ett hot- och våldssammanhang och hur du på bästa sätt hanterar dessa.

Utbildningen är för dig som:

Detta är en grundläggande utbildning som passar dig som är ny inom tillsyn eller som arbetat ett par år och behöver uppdatera dina kunskaper på området så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynshandläggare, tillsynskoordinator, jurist, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt eller strandskyddshandläggare.

Tider: 

Dag 1: 09:00 – 16:00 

Dag 2: 09:00 – 16:00

Fler utbildningar inom Bygglov och inspektion hittar du här. Andra deltagare har även valt vår påbyggnadsutbildning Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning. Följ oss gärna på LinkedIn.

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Birgitta Andreasen
[email protected]
072-724 44 22

6 recensioner av Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – grund

 1. Malte

  Fick med mig flera bra och handfasta tips! Stor fördel att hon själv har jobbat som tillsynshandläggare.

 2. Elisabeth

  Riktigt bra utbildning!

 3. Emil

  Bra utbildning men synd att föreläsaren tillät frågor från första stund. Hade varit bättre att först få en genomgång och sedan ställa frågor – blev lite rörigt.

 4. Håkan

  Att vid tillsynen behöver vi inte alltid åka ut på plats -vi kan begära in foton eller en måttsatt planritning som underlag i ärendet.

 5. Hilda

  Fick tips på hur jag kan effektivisera handläggning/granskning av ärenden samt hur vi ska tänka i själva granskningen. Fick med mig mycket bra information.

 6. Jörgen

  Föreläsaren är duktig:)

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Diana Zetterberg Rogers Dag 1 och halva dag 2

Tillsyn och myndighetsutövning – grundläggande principer

 • Varför utövar byggnadsnämnden tillsyn och vad innebär det
 • Tillsyn på olika sätt
 • Grannerättsliga tvister och egendomsskyddet
 • Byggnadsnämndens som tillsynsmyndighet – organisation, rollfördelning och tillsynsplan
 • Demokrati, rättssäkerhet och legalitet

En effektiv tillsynsprocess – från anmälan till rättelse

 • Metodik för hantering av tillsynsärenden
 • Hur arbeta effektivt i tillsynsprocessen? Rutiner vid handläggning
 • Lär dig uppbyggnaden och systematiken för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Utformning av förelägganden och förbud

 • Att formulera ett juridiskt korrekt föreläggande, som håller vid överprövning?
 • Att skriva tydligt så att mottagaren förstår innebörden av föreläggandet eller beslutet?
 • När kan ett föreläggande/förbud förenas med vite?
 • Inskrivning i fastighetsregistret – när kan ett föreläggande skrivas in och vilka konsekvenser får det?
 • Tydlighet i beslut – en förutsättning för framgång
 • Exempel på förelägganden och förbud

Tillträde för tillsyn

 • Var får du som myndighetsutövande tjänsteman gå vid ett platsbesök och under vilka förutsättningar?
 • När fastighetsägaren inte vill att tjänstemännen kommer in på dennes mark – hur kan man gå vidare?

Förfallna byggnader och ovårdade tomter

 • När är en byggnad tillräckligt förfallen för att  det ska vara möjligt att ingripa med tillsyn?
 • Hur ovårdad får en tomt vara? När blir det en betydande olägenhet?
 • Hur utforma ett föreläggande på sådant sätt att syftet med föreläggandet uppfylls?
 • Praxis och aktuella rättsfall

Överträdelser och avvikelser från beviljade beslut

Svartbyggen och planstridigt utgångsläge

Byggsanktionsavgifter – hur räknar man och när kan avgiften sättas ned?

 • Förutsättningar – struktur och utredning
 • Hur beräkna sanktionsavgifter?
 • Under vilka omständigheter går det att sätta ned en sanktionsavgift?
 • Aktuella rättsfall

Delgivning och avskrivning, avvisa och avsluta tillsynsärenden

 • Delgivning – formella krav
 • Att lämna anmälan utan åtgärd och dess konsekvenser

Uppföljning av fattade sanktionsbeslut

 • Kontroll av verkställande /efterföljande av beslut
 • Vad innebär handräckning och när kan det användas?
 • Under vilka förutsättningar går det att utföra rättelse på den felandes bekostnad?
 

Mikael Bron Dag 2 13:00 - 16:00

Förebygg och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet

 • Konfliktlösning
 • Former av otillbörlig påverkan
 • Brottsdefinitioner och förstärkt rättsskydd
 • Tre risker med otillbörlig påverkan
 • Hot- och våldsstatistik vid myndighetsutövning

Riskstrategier och prevention

 • Skyddstriangeln
 • Allmänna organisatoriska rutiner
 • Säkerhetsmöblering

Konflikthantering

 • Konfliktkunskap
 • Grundförfarande vid verbala konflikter

Hantering av konflikter som eskalerat till våld

 • Grundförfarande vid underlägen
 • Nödvärnsrätt

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, och utöver detta skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhets frågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mikrofon.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]