Meny Stäng

Diplomerad registrator och informationscontroller – Grattis Christina!

Christina Holm arbetar som systemförvaltare på Miljökontoret i Borlänge kommun sedan 2021. Hon har universitetsexamen i ekonomi och arkeologi från Stockholm universitet och har arbetat inom statlig och kommunal verksamhet sedan flera år tillbaka. Christina diplomerade sig under hösten till registrator och informationscontroller hos SIPU.

Hur länge har du arbetat som registrator?

Under många år har jag haft diarieföring och arkivering nära relaterat i mina arbetsuppgifter. Sedan 2012 lite mer aktivt då jag arbetade som FoU-administratör vid en statlig myndighet (Riksantikvarieämbetet) och lite senare som dokumentcontroller vid Trafikverket. Arbetet med diarieföring har rullat på, men jag har aldrig riktigt fått kunskapen dokumenterad.

Hur kom du på idén att diplomera dig först som registrator och sedan som informationscontroller?

Det var utbildningen som informationscontroller som var huvudsakliga syftet med mina studier. Jag behövde förstärka kunskapen inom informationssäkerhet, då jag idag arbetar som systemförvaltare av ett ärendehanteringssystem samtidigt som jag även är administratör. För att kunna diplomera mig som informationscontroller behövde jag även ha diplomeringen för registrator på plats. Det var ett bra sätt att få min kompetens på pränt.

Vilka kunskaper tar du främst med dig från de båda utbildningsprogrammen?

Vikten av att se brett på rollen som registrator och arbetet med information. Att synliggöra arbetet med information och hålla alla i verksamheten uppdaterade. Att det är värdefullt med ett nära samarbete mellan registrator, systemförvaltare och IT.

Hur ser du på rollen som informationscontroller?  

Otroligt spännande och angeläget. Samhället drunknar i information – och gör vi inget strukturerat av det, så har vi inget att lämna efter oss till framtidens forskning – eller har svårt att ta ut information även idag som är vettig.

Jag har en bakgrund som arkeolog och forskning av arkeologiskt material – där otydligt material blir svårt att tolka. Likväl är det så med det material vi idag producerar, tänker jag.

Hur tänker du använda dina nyvunna kunskaper i verksamheten?

Mitt närmsta uppdrag som systemförvaltare är att göra en informationssäkerhetsanalys och en sårbarhetsanalys av vårt ärendesystem. Jag kommer också arbeta för att ”registervårda” – dvs. ”städa” och ”strukturera” i diariet, så att vårt diarium blir både rättssäkert och lätt att arbeta med i relation till att använda vårt digitala ärendesystem på ett ännu mer effektivt sätt.

Vad tror du om framtidsutsikterna för informationscontrollers i offentlig verksamhet framöver?

Det är en intressant utveckling av rollen som registrator mot en roll som informationscontroller. Många offentliga verksamheter har ett stort arbete att göra för att hänga med i vad rollen kan innebära för möjligheter. Framtidsutsikterna är goda… och angelägna!

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter