Meny Stäng

2023 ett viktigt år för Sverige i EU

Sverige har ordförandeskapet under första halvåret 2023. Hur påverkar det Sverige och våra myndigheter?

– Framför allt är det regeringen som har ansvaret, men det kommer att märkas i hela statsförvaltningen och många anställda kommer att involveras i att leda EU-möten på olika nivåer, både i Sverige och i Bryssel. Ordförandeskapet är en stor uppgift, en utmaning – och en möjlighet som vi förstås ska göra allra mesta möjliga av, säger Manuela Leijerfelt, utbildare och expertrådgivare i EU-frågor. 

Du har under många år lett SIPU:s besöksresa till Bryssel och kommer även att göra det i år, vilket vi är mycket glada för. Vad tror du är den största behållningen för deltagarna på utbildningen?

– Det är att EU-arbetet blir så levande när man i utbildningen rör sig i EU-kvarteren och får träffa folk i institutionerna som berättar om aktuella frågor och hur allting fungerar i praktiken. Många uppskattar också nätverkandet med de andra deltagarna i gruppen och att det ges mycket tid till gemensam diskussion och reflektion i trevliga former.

Varför är det så viktigt att myndigheterna har kunskaper om hur beslutsprocessen i EU fungerar?

– Du behöver förstå EU:s strukturer och processer för att på bästa sätt kunna arbeta med EU-frågorna och verka för att få genomslag för svenska intressen och värderingar.

Hur kan myndigheterna få inflytande på den europeiska spelplanen?

– Genom att ha koll och veta vad som är på gång, var vi svenskar kommer in i bilden, vem man kan kontakta och hur man bäst lägger fram sitt ärende och Sveriges ståndpunkter.

Manuela Leijerfelt har mer än 20 års erfarenhet som utbildare och expertrådgivare i EU-frågor. Hon har arbetat inom både Kommissionen och Europaparlamentet, samt i svensk statsförvaltning på olika departement, myndigheter och i Riksdagen.

Manuela Leijerfelt
Manuela Leijerfelt, utbildare och expertrådgivare i EU-frågor.

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter