Meny Stäng

Registratur och arkiv

Utbildningar inom registratur och arkiv. Diarieföring, OSL och GDPR. Här finns flera utbildningsmöjligheter för verksamma registratorer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, både på grund- och avancerad nivå.

Registratur och arkiv