Meny Stäng

Utbildningen i LOU gav Anna Birath drömjobbet 

När Anna Birath bestämde sig för att utbilda sig inom LOU, Lagen om offentlig upphandling, gjorde hon det med siktet inställt på den offentliga sektorn. Anna hade under många år arbetat som inköpschef på flera privata bolag, men aldrig inom kommunal eller statlig verksamhet. Efter genomförd utbildning blev hon attraktiv för den nya arbetsmarknaden som öppnades upp och idag är Anna chef för Avtalsenheten inom verksamhetsområde Upphandling och inköp på Serviceförvaltningen i Stockholm Stad.  

Anna började sin karriär 1989 på administrationsavdelningen för inköp på ELFA AB, en distributör av elektronikkomponenter. Med tiden utvecklades hennes arbete till rollen som inköpare och därefter inköpschef. När hon i början av 00-talet bytte företag fortsatte hon i inköpschefsrollen på ett företag inom elektronikproduktion och under de efterföljande åren arbetade Anna inom ett flertal vitt skilda branscher så som; life-science, försäkring, bryggeri, försvarsindustri, omväxlande i roller som chef och som specialist.  

Efter en omorganisation ville hon ta chansen att prova på något hon länge varit nyfiken på: Offentlig sektor. Genom Trygghetsrådet fick hon möjlighet att gå SIPUs utbildningar Offentlig upphandling grund och fördjupning våren 2020 och det öppnade ett flertal dörrar. Kunskapen om LOU var väsentlig för att Anna skulle vara intressant för arbetsgivare inom den offentliga sektorn och efter genomförd utbildning var det ingenting som stod i vägen längre. 

”Folk är fortfarande folk och affärer är fortfarande affärer.” 

Anna har arbetat inom Stockholm Stad sedan hösten 2020 och hon har definierat både skillnader och likheter mellan sektorerna. LOU är en viktig skillnad mellan privat och offentlig sektor, men också en av få verkliga differenser upplever Anna. Hon ser många likheter i arbetet som att: ”Folk är fortfarande folk och affärer är fortfarande affärer.” Det handlar alltid om ledarskap och att bygga relationer samt att förvalta medlen på bästa sätt. Däremot omfattas ju offentlig sektor ofta av strängare regler så som LOU och vad som i övrigt följer med offentlighetsprincipen. Vilket kan ses som en fördel då noggrannheten behöver vara betydligt bättre eftersom konsekvenserna är markant större.  

Däremot är förmågan att ha en god kommunikation med kollegor, leverantörer, ledning – att bygga relationer – och ha förmågan att se helheten – vad behöver jag kräva från organisationen innan eller efter upphandlingen – saker som inte skiljer sig åt. Samt att det i hennes roller, oavsett sektor, alltid har varit viktigt att vara flexibel och ha nyfikenhet och mod.  

Fördelen med att ha gått från privat sektor in i rollen som enhetschef hos Stockholm Stad är, i likhet med andra gånger man byter arbetsplats, att man ser på organisationen med nya ögon och att det främjar vitalisering, att man vågar ifrågasätta: ”varför gör vi på det här sättet?” Vidare så anser Anna att ledarrollen är densamma.   

Att offentlig sektor anses vara tungrott och statiskt är något Anna inte håller med om. Visst är det fler regler och lagkrav för en politiskt styrd organisation men dessa strukturer finns även i den privata sektorn genom intern politik och befästa strukturer anser Anna. På sin nya arbetsplats upplever hon istället att det är en väldigt framåtlutad verksamhet och personligen drivs hon av att göra Stockholm ännu bättre och arbeta med helheten för något som är viktigt, på riktigt.   

”Tips till den som vill ta steget från inköpare i den privata sektorn till upphandlare/inköpare inom den offentliga sektorn är att vara ödmjuk inför att förutsättningarna är annorlunda inom den offentliga sektorn med hårda lagkrav och att konsekvenserna av att göra fel är allvarligare än inom den privata sektorn – men försök ändå ta med dig och försök behålla känslan av att allt är möjligt. Noggrannheten behöver vara större jämfört med den privata sektorn. I den offentliga är det inte ovanligt att en upphandling tar 1,5 år medan jämfört med den privata sektorn ofta får förhålla sig till mindre än 12 veckor – denna skillnad ger förutsättningar inom den offentliga sektorn för både upphandlare och leverantörer att leverera på mycket högre nivå – det borgar helt enkelt för högre kvalitet.” 

Läs mer om SIPUs utbildningar i LOU Offentlig upphandling 

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter