Meny Stäng

Offentlighet och sekretess för registratorer

Offentlighets- och sekretesslagen är en snårig lagstiftning – och av högsta betydelse för dig som registrator. Under 2 dagar på denna utbildning får du öva praktiskt och lär dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Offentlighet och sekretess för registratorer
För att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande måste registrering och utlämnande av allmänna handlingar hanteras korrekt – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll för att det ska gå rätt till.

Offentlighets- och sekretesslagen – ett snårigt regelverk
För att utföra ditt arbete lagenligt krävs att du är väl insatt i offentlighets- och sekretesslagen och känner till hur reglerna ska tolkas i praktiken i olika situationer. Under kursen görs en noggrann genomgång av olika typer av
handlingar, vad som gäller för uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad, förutsättningar för sekretess samt sekretessbrytande regler.

Bli säkrare i din yrkesroll
Efter kursen har du god kunskap om regelverket kring offentlighet och sekretess samt har lättare för att svara  på allmänhetens frågor och själv söka svar i lagtexten. Du kommer att känna dig säker på vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

Därför ska du gå kursen
◆ Känn dig säkrare på ditt arbete genom gedigen kunskap om regelverket kring utlämnandet av olika typer av handlingar och uppgifter ur allmän handling
◆ Få ökad kunskap om förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka samt sekretessbrytande regler
◆ Lär dig förstå offentlighets- och sekretesslagen, hur den är uppbyggd och hur du själv kan söka svar i lagtexten
◆ Ge säkrare och snabbare svar på allmänhetens frågor
◆ Känn till vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan

Målgrupp
Registratorer och andra som arbetar med diarieföring eller vill öka sin kunskap om offentlighets- och sekretesslagen

Sagt av tidigare deltagare:
– Vi hade en stämning som gjorde att man vågade ställa frågor. Det är mycket givande när kursledare har praktiska exempel från vardagen i arbetslivet.
– Mycket pedagogiskt upplägg! Hon »knäckte koden« om hur man läser OSL – offentlig kontra sekretess. Kanonbra!!
– Bra mix med lagbok, exempel från kursledare och deltagares erfarenheter.

Diplomerad registrator  – få ett kvitto på din kompetens
Grundkursen i Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delkurserna som behövs för att bli diplomerad registrator. Går du denna kurs samt Diarieföring – grundkurs och fördjupningskurs har du möjlighet att tentera. Kurserna anordnas flera gånger per termin. För mer info besök www.sipu.se/diplom

Principer som styr offentlig sektor

◆ Objektivitetsprincipen

◆ Offentlighetsprincipen och dess fem ben:

– Handlingsoffentlighet

– Yttrandefrihet

– Meddelarfrihet

– Offentliga domstolsförhandlingar

– Offentlighet vid beslutande församlingars  sammanträden

Allmänna handlingar

◆ Vad betyder begreppet allmän handling?

◆ När är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?

◆ Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?

Begäran att få ta del av allmän handling

◆ Delvis utlämnande: förbehåll och maskning

◆ Utlämnande av allmän handling

◆ Vad gäller för uppgift ur allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen

◆ Struktur

◆ Vad betyder sekretess?

◆ För vem gäller sekretessen?

◆ Mellan vilka gäller sekretessen?

Vad händer om det blir fel?

◆ Tystnadsplikt

◆ Dataintrång

◆ Tjänstefel och grovt tjänstefel

Organisation av allmänna handlingar

◆ Registrering

◆ Ordnad handlingsförvaring

◆ Diariets innehåll

◆ Rensning

◆ Gallring

Sekretessbestämmelser

◆ Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering

◆ Förutsättningar för sekretess:  räckvidd, föremål och styrka (rakt och  omvänt skaderekvisit)

◆ Vad är det för skillnad på skada och men?

◆ Absolut sekretess

◆ Sekretessbrytande regler

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

 

Sofi Malm är jurist och har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som stadsjurist i Göteborgs stad och har tidigare arbetat som jurist vid förvaltningsrätt och kammarrätt, som verksjurist, upphandlingsjurist och som tf. enhetschef. Sofi har stor vana av att föreläsa, bl.a. inom offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och offentlig upphandling. Sofi håller i utbildningen i Göteborg.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se