Meny Stäng

Diarieföring för erfarna registratorer

Varaktighet: 4 dagar

En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

Nollställ

14 900 kr exkl. moms

Diarieföring för erfarna registratorer  är en komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande momenten inom diarieföring.

Du har längre erfarenhet av registratorsarbete från olika verksamheter och kan grunderna i diarieföring. Denna utbildning ger dig också behörighet att avlägga tentamen.

Vi fångar upp nyheterna inom diarieföringsområdet och lägger stor vikt vid styrning och utveckling av diarieföringen. Du får en genomgång av JO-beslut och rättsfall och vi diskuterar olika frågeställningar som kan uppkomma vid t.ex. utlämnande av allmänna handlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Utbildningsdagarnas hålltider är 9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Aktualisera dina kunskaper om regler och rutiner kring en registrators huvudarbetsuppgifter.
 • Diskutera nyheter inom diarieföringsområdet och få en genomgång av relevanta JO-beslut och rättsfall.
 • Bli tryggare i din roll som registrator och bidra till styrning och utveckling av diarieföringen.

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

Diarieföring för erfarna registratorer är komprimerad utbildning av ”Diarieföring – grund”, ”Diarieföring – fördjupning” samt ”Offentlighet och sekretess för registratorer” som du behöver för att bli diplomerad registrator. När du genomfört utbildningen har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Målgrupp: Registratorer med minst fem års erfarenhet av diarieföring och/eller som genomgått SIPU:s registratorsutbildningar för mer än tre år sedan. Inga formella förkunskaper, men deltagarna förutsätts vara erfarna registratorer.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Ur utbildningens innehåll:

 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav.
 • Diarieföringens utveckling och översikt över diariesystem.
 • Vad innebär offentlighetsprincipen, vad är en allmän handling, vad gäller vid utlämnande av allmänna handlingar och vad innebär det att en allmän handling har sekretess?
 • Hur är offentlighets- och sekretesslagen uppbyggd? Vad finns det för sekretessbrytande regler?
 • Vad ska vi diarieföra?
 • Hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingarna

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se