Meny Stäng

Diarieföring för erfarna registratorer

Varaktighet: 4 dagar

En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

Nollställ

14 900 kr exkl. moms

Utbildning i diarieföring anpassad för dig som är erfaren registrator

Diarieföring för erfarna registratorer är en utbildning för dig som har erfarenhet av registratorsarbete från olika verksamheter och kan grunderna i diarieföring väl. Vi fångar upp nyheterna inom diarieföringsområdet och lägger stor vikt vid styrning och utveckling av diarieföringen. Du får en genomgång av JO-beslut och aktuella rättsfall och vi diskuterar även olika frågeställningar som kan uppkomma vid till exempel utlämnande av allmänna handlingar.

Denna utbildning ger dig behörighet att skriva tentamen för att bli Diplomerad registrator genom SIPU.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Du som deltagare får lyssna till föreläsningar och delta aktivt genom att ställa dina frågor till utbildningsledaren och diskutera diarieföring med andra erfarna registratorer.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Aktualisera dina kunskaper om regler och rutiner kring diarieföring och en registrators huvudarbetsuppgifter.
 • Diskutera nyheter inom diarieföring och få en genomgång av relevanta JO-beslut och aktuella rättsfall.
 • Bli tryggare i din roll som erfaren registrator och bidra till styrning och utveckling av diarieföringen.

Diplomerad registrator

Diarieföring för erfarna registratorer är komprimerad utbildning av ”Diarieföring – grund”, ”Diarieföring – fördjupning” samt ”Offentlighet och sekretess för registratorer” som du behöver för att bli diplomerad registrator. Genom att genomföra utbildningen har du därmed möjlighet att skriva tentamen för att bli diplomerad registrator genom SIPU. SIPU anordnar utbildningarna flera gånger per termin. Läs mer här.

Målgrupp: För dig som är registrator med minst fem års erfarenhet av diarieföring och/eller som genomgått SIPU:s registratorsutbildningar för mer än tre år sedan. För att få genomföra utbildningen finns inga formella förkunskaper men utbildningen är anpassad för erfarna registratorer som kan grunderna i diarieföring.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav.
 • Diarieföringens utveckling och översikt över diariesystem.
 • Vad innebär offentlighetsprincipen, vad är en allmän handling, vad gäller vid utlämnande av allmänna handlingar och vad innebär det att en allmän handling har sekretess?
 • Hur är offentlighets- och sekretesslagen uppbyggd? Vad finns det för sekretessbrytande regler?
 • Vad ska vi diarieföra?
 • Hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingarna

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se