Meny Stäng
Hand som drar upp ett dokument ur ett diarieskåp

15 500 kr exkl. moms

Nollställ

Diarieföring för erfarna registratorer

(6 kundrecensioner)

En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Aktualisera dina kunskaper om regler och rutiner kring diarieföring och en registrators huvudarbetsuppgifter.
 • Diskutera nyheter inom diarieföring och få en genomgång av relevanta JO-beslut och aktuella rättsfall.
 • Bli tryggare i din roll som erfaren registrator och bidra till styrning och utveckling av diarieföringen.

Utbildning i diarieföring anpassad för dig som är erfaren registrator

Diarieföring för erfarna registratorer är en utbildning för dig som har erfarenhet av registratorsarbete från olika verksamheter och kan grunderna i diarieföring väl. Vi fångar upp nyheterna inom diarieföringsområdet och lägger stor vikt vid styrning och utveckling av diarieföringen. Du får en genomgång av JO-beslut och aktuella rättsfall och vi diskuterar även olika frågeställningar som kan uppkomma vid till exempel utlämnande av allmänna handlingar.

Denna utbildning ger dig behörighet att skriva tentamen för att bli Diplomerad registrator genom SIPU.

Målgrupp

För dig som är registrator, dokumentcontroller, informationscontroller med minst fem års erfarenhet av diarieföring och/eller som genomgått SIPU:s registratorsutbildningar för mer än tre år sedan. För att få genomföra utbildningen finns inga formella förkunskaper men utbildningen är anpassad för erfarna registratorer som kan grunderna i diarieföring.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Du som deltagare får lyssna till föreläsningar och delta aktivt genom att ställa dina frågor till utbildningsledaren och diskutera diarieföring med andra erfarna registratorer.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Diplomerad registrator

Diarieföring för erfarna registratorer är komprimerad utbildning av ”Diarieföring – grund”, ”Diarieföring – fördjupning” samt ”Offentlighet och sekretess för registratorer” som du behöver för att bli diplomerad registrator. Genom att genomföra utbildningen har du därmed möjlighet att skriva tentamen för att bli diplomerad registrator genom SIPU. SIPU anordnar utbildningarna flera gånger per termin. Läs mer här.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

6 recensioner av Diarieföring för erfarna registratorer

 1. Cecilia

  Fått mycket tankar och idéer rörande vårt praktiska arbete på registraturen. En större säkerhet i utförande av registratorsarbetet.

 2. Jessica

  Lärt mig mer om lagparagrafer inom sekretess.

 3. Martin

  Bra att få repetera vad man kan ha glömt. Och genomgången av skaderekvisit.

 4. Jenny

  Har frågor och har fått idéer som jag ska lyfta med övriga medarbetare. Mitt yrke är brett och viktigt!

 5. Maria

  Bra information om offentlighets- och sekretesslagen. Sakligt och bra i all information.

 6. Emma

  Tycker verkligen att utbildningsledaren fick med allt och i en bra ordning. Jag tycker att det är bra med exempel och verkliga händelser. Mycket bra!!! Jag tycker det var bra att han frågade vid dagens start om vi hade funderingar eftersom jag själv behövde kvällen på mig att komma på mina funderingar. Kursen är tung och därför var det svårt att komma på under kursen vad man funderar på. Jag fick bra svar dagen efter. Mycket bra!

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ur utbildningens innehåll:

 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav.
 • Diarieföringens utveckling och översikt över diariesystem.
 • Vad innebär offentlighetsprincipen, vad är en allmän handling, vad gäller vid utlämnande av allmänna handlingar och vad innebär det att en allmän handling har sekretess?
 • Hur är offentlighets- och sekretesslagen uppbyggd? Vad finns det för sekretessbrytande regler?
 • Vad ska vi diarieföra?
 • Hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingarna

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.