Meny Stäng

Diarieföring – för erfarna registratorer

En komprimerad kurs för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

Nollställ

13 200 kr exkl. moms

En komprimerad kurs för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande momenten. Vi fångar upp nyheterna inom diarieföringsområdet och lägger stor vikt vid styrning och utveckling av diarieföringen. Du får en genomgång av JO-beslut och rättsfall och vi diskuterar olika frågeställningar som kan uppkomma vid t.ex. utlämnande av allmänna handlingar.

Kursen syftar till att aktualisera dina kunskaper om regler och rutiner kring en registrators huvudarbetsuppgifter. Efter genomgången kurs ska du vara helt uppdaterad på en registrators arbetsuppgifter och därmed känna dig tryggare i din roll.

Kursen ger dig också behörighet att tentera för att bli av SIPU diplomerad registrator.

Målgrupp: Registratorer med minst fem års erfarenhet av diarieföring och/eller som genomgått SIPU:s registratorsutbildningar för mer än tre år sedan. Inga formella förkunskaper; deltagarna förutsätts dock vara erfarna registratorer.

Ur kursens innehåll:

 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav.
 • Diarieföringens utveckling och översikt över diariesystem.
 • Vad innebär offentlighetsprincipen, vad är en allmän handling, vad gäller vid utlämnande av allmänna handlingar och vad innebär det att en allmän handling har sekretess?
 • Hur är offentlighets- och sekretesslagen uppbyggd? Vad finns det för sekretessbrytande regler?
 • Vad ska vi diarieföra?
 • Hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingarna
Display anette transp copy

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.
Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se