Meny Stäng

Diarieföring och OSL – repetitionsdag för registratorer

Varaktighet: 1 dag

Ta chansen att repetera de viktigaste kunskaperna du behöver inom diarieföring och offentlighet och sekretess för registratorer.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Repetera dina kunskaper inom diarieföring och OSL för registratorer

Som registrator är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de viktigaste momenten inom diarieföring och bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för registratorer. Var det en längre tid sedan du gick SIPUs utbildningar och vill fräscha upp dina kunskaper? Eller är det snart dags att skriva tentamen för att bli diplomerad registrator genom SIPU?

För dig har vi därför skapat den här repetitionsdagen så att du får chansen att repetera de viktigaste momenten inom diarieföring och bestämmelser i OSL för registratorer. Målet är att du ska känna dig ännu säkrare på dina kunskaper inom diarieföring och OSL. Har du även deltagit på de tre obligatoriska utbildningarna och har som mål att skriva tentamen för att bli diplomerad registrator så kan detta vara en bra uppsamlingsdag för att repetera viktiga delar.

Förbered dig inför tentamen för att bli diplomerad registrator

För att bli diplomerad registrator skriver du en digital tentamen under 4h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått nedan SIPU utbildningar. Det finns två tentamenstillfällen per år.

 • Diarieföring – grund (3 dgr) – mer info här
 • Diarieföring – fördjupning (2 dgr) – mer info här
 • Offentlighet och sekretess för registratorer (2 dgr) – mer info här
 • Alternativ till ovan spår: Diarieföring – för erfarna registratorer (4 dgr) – mer info här

Här kan du läsa mer om möjligheten att bli diplomerad registrator genom SIPU. 

Denna repetitionsdag i diarieföring och OSL för registratorer ger dig möjligheten att repetera dina kunskaper från ovan utbildningar och även ställa dina frågor till våra utbildningsledare. Målsättningen är att du ska känna dig väl förberedd inför tentamenstillfället.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna repetitionsdag för registratorer sker i digitalt klassrum. Du som deltagare får lyssna till föreläsningar från Anette Schierbeck respektive Jan Appelquist och även delta aktivt genom att ställa dina frågor till utbildningsledarna.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Tre anledningar att delta på repetitionsdagen:

 • Du får chansen att repetera de viktigaste momenten inom diarieföring
 • Du får möjlighet att påminna dig om de viktigaste delarna av OSL för registratorer
 • Ställ dina frågor till våra kunniga utbildningsledare – kom väl förberedd inför tentamen

Målgrupp: För att få genomföra utbildningen finns inga formella förkunskapskrav men utbildningen är anpassad för dig som gått våra utbildningar i diarieföring samt offentlighet och sekretess för registratorer och som vill repetera dina kunskaper. Som ett resultat av repetitionsdagen är vår förhoppning att du ska känna dig ännu säkrare i din yrkesprofession inom diarieföring och offentlighet och sekretess. För dig som valt och är behörig att skriva tentamen diplomerad registrator är målet att du ska känna dig än mer förberedd.

 

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

 

Repetition av de viktigaste kunskaperna inom diarieföring med Jan Appelquist

Lär dig begreppen
 • Ärende – Händelse
 • Akt – Handling
 • Registrering – Diarieföring
Detta ska diarieföras
 • Urval
 • Alternativ
Registratorns roll på en myndighet
 • Stöd till verksamheten
 • Styrdokument
 • Informationshantering

Repetition av de viktigaste kunskaperna inom offentlighet och sekretess för registratorer med Anette Schierbeck

 • Offentlighetsprincipen
 • Allmän handling
 • Sekretessregler
 • Sekretessbrytande regler
 • Utlämnande av allmän handling

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s utbildningar om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringsutbildningar på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringsutbildningar för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s utbildningar.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se