Meny Stäng

Offentlig upphandling – avancerad

Varaktighet: 3 dagar

Under denna avancerade utbildning i offentlig upphandling får du vässade kunskaper om några av upphandlingens viktigaste delar – dialog och förhandling, kravställning och utvärdering.

Nollställ

13 800 kr exkl. moms

Förhandling, kravställning och utvärdering – för en lyckad offentlig upphandling

Under denna avancerade utbildning i offentlig upphandling får du öka dina kunskaper och möjlighet att praktiskt öva på dina färdigheter inom tre centrala områden i upphandlingsprocessen: förhandling och dialog, kravställning och utvärdering. Genom övningar och erfarenhetsutbyte med våra utbildningsledare och andra erfarna upphandlare lär du dig hur du kan lyckas ännu bättre med dina affärer.

Genom en bra förhandling och dialog får du som arbetar som upphandlare utrymme att kunna skapa framgångsrika affärer. En lyckad kravställning säkerställer också att du upphandlar det som verksamheten verkligen behöver och genom att använda rätt utvärderingsmodell ser du till att det mest fördelaktiga anbudet vinner. Därmed får du verktyg för att kunna ta ytterligare ett steg framåt i rollen som upphandlare. Ta chansen att öka din kompetens kring förhandling, kravställning och utvärdering vid offentlig upphandling.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

Tre skäl att gå denna avancerade utbildning i offentlig upphandling:

 • Lär dig hur du genom dialog och förhandling kan skapa bättre affärer
 • Du får ta del av användbara strategier och konkreta arbetssätt för att lyckas med din kravställning
 • Du får fördjupad förståelse för olika slags utvärderingsmodeller samt deras för- och nackdelar

Målgrupp: Du som har både god kunskap och praktisk erfarenhet av upphandling. Utbildningen bygger på och fördjupar SIPUs fördjupningsutbildning, men du kan även gå denna utbildning separat.

Är du redo att ta nästa steg? Bli certifierad upphandlare!

För att bli certifierad upphandlare behöver du delta på tre av SIPUs utbildningar: grund- och fördjupningsutbildningen i offentlig upphandling som är obligatoriska, samt en valfri upphandlingsutbildning. Läs mer om certifiering här.

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Dag 1

Heidi Karlander

Varför förhandla

 • När är förhandling lämpligt?
 • På vilket sätt kan dialog och förhandling leda till bättre affärer?

Förhandling och dialog inom ramen för LOU

 • Vad kan vi förhandla om?
 • Att skapa upphandlingsdokument som möjliggör förhandling
 • Möjligheter och begränsningar

Metod

 • Konkurrenspräglad dialog eller förhandling – metodval
 • Förbereda förhandlingsstrategier
 • Genomföra förhandlingar
 • Dokumentation

Dag 2

Tobias Tegnér

Utgångspunkter för kravställning

 • Strategier och arbetssätt för kravställning
 • Kravinsamling

Krav på upphandlingsföremålet och kvalificeringskrav

 • Kravstruktur och placering av krav
 • Olika kravtyper – funktionskrav m.m.
 • Kravformulering

Prövning

 • Genomförande i praktiken – principernas inverkan och förtydliganden
 • Dokumentation

Dag 3

Magnus Nilsson 

Fördjupad förståelse för utvärderingsmodeller

 • Förståelse för matematiken bakom utvärderingsmodellerna
 • Modeller med absoluta prispåslag – t.ex. mervärdesmodellen
 • Modeller med procentuella påslag

För- och nackdelar med de olika modellerna

 • I vilka situationer fungerar de olika modellerna bäst?
 • Styrkor och svagheter med modellerna
 • Vilken effekt i form av bl.a. viktning av tilldelningskriterier får modellerna?

Hantering av taktisk prissättning

 • Så undviks att modellerna manipuleras genom s.k. taktisk prissättning

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se